English|Tiếng Việt|中文

SỨ MỆNH : Chúng tôi sẽ giống như đôi mắt của bạn trong việc đảm nhiệm kiểm soát chất lượng sản phẩm!

Công ty TNHH dịch vụ kiểm soát chất lượng Glory Benefit hoạt động tại Quảng Châu là trung tâm, và vươn ra Thâm Quyến, Đông Quan, Huệ Châu, Chu Hải, Trung Sơn, Phật Sơn, Giang Môn và thậm chí toàn tỉnh. Theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ kiểm định tại Đồng bằng sông Châu Giang trong thời gian thông báo ngắn nhất và có thể hoàn thành một cách hiệu quả. Chúng tôi cung cấp một loạt các kiểm tra sản phẩm nhà máy, kiểm tragiai đoạn đầu, kiểm tra quá trình, kiểm tra trước khi giao hàng, giám sát bốc dỡ, hoặc dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng và cung cấp dịch vụ kiểm tra và lắp đặt. Chúng tôi sẽ cử các chuyên gia đến nhà máy theo chỉ định của khách hàng để kiểm tra hàng hóa và gửi ngay báo cáo kiểm tra cho khách hàng bằng e-mail để được biết kết quả kiểm tra của hàng hóa ngay từ đầu.

Làm thế nào để bắt đầu ?
Biên bản mẫu

首页 |乐鱼的办事 |查验尺度 |代价条款 |关于乐鱼 |招聘信息 |会员注册 |联系乐鱼 |相关单位
技能支持:乐鱼验货办事有限公司