English|Tiếng Việt|中文
Kiểm tra tiêu chuẩn
Cng ty TNHH dịch vụ kiểm sot chất lượng Glory Benefit Quảng Chu sử dụng bảng MIL-STD-105E ( AQL) (cn được gọi l bảng AQL) để đo lường mức độ chấp nhận được về chất lượng của sản phẩ...
Đọc sách nhiều hơn>>
OHSAS 18000 Đy l một tiu chuẩn kỹ thuật trong hệ thống quản l an ton v sức khỏe nghề nghiệp quốc tế gồm hai phần, 18001 v 18002 v bao gồm BS8800 v một số ấn phẩm khc. . OHSAS 18001 Đy l một hệ t...
Đọc sách nhiều hơn>>
1. LAO ĐỘNG TRẺ EM Bất kỳ trẻ no dưới 15 tuổi, trừ khi luật tuổi tối thiểu địa phương quy định tuổi cao hơn cho lm việc hoặc bắt buộc đi học, trong trường hợp đ tuổi cao hơn sẽ đượ...
Đọc sách nhiều hơn>>
Tiu chuẩn chung Tiu chuẩn TS sử dụng MIL-STD-105E (AQL) lm tiu chuẩn lấy mẫu v mức chất lượng chấp nhận được. Phương php ny được sử dụng rộng ri để quyết định c nn chấp nhận l sản xuấ...
Đọc sách nhiều hơn>>

首页 |乐鱼的办事 |查验尺度 |代价条款 |关于乐鱼 |招聘信息 |会员注册 |联系乐鱼 |相关单位
技能支持:乐鱼验货办事有限公司