• English|Tiếng Việt|中文
  Giá & Điều khoản
  Ph bao trọn gi bao gồm: - Đi lại, bữa ăn v lm thm giờ của thanh tra vin - Điều khoản thỏa thuận v kiểm tra - Bo co đnh gi, pht hnh - Cấp giấy chứng nhận kiểm tra ph duyệt / từ chối cho nh cung cấp...
  Đọc sách nhiều hơn>>
  Lập ha đơn thanh ton Vui lng đnh dấu mục T/T v viết số ha đơn Cng ty TNHH dịch vụ kiểm sot chất lượng Glory Benefit Quảng Chu. Trong chủ đề email, khch hng thng thường cần phải trả ph kiểm tra t n...
  Đọc sách nhiều hơn>>
  1. Chung 1.1 Trừ khi c sự đồng cụ thể v r rng bằng văn bản của Cng ty TNHH dịch vụ kiểm sot chất lượng Glory Benefit Quảng Chu, sau đy gọi l GBI, tất cả cc dịch vụ do Cng ty TNHH Dịch vụ Kiểm...
  Đọc sách nhiều hơn>>
  
  首页 |乐鱼的办事 |查验尺度 |代价条款 |关于乐鱼 |招聘信息 |会员注册 |联系乐鱼 |相关单位
  技能支持:乐鱼验货办事有限公司